Tuesday, March 28Desi Khani
Shadow

मोठे नितंब संभोगले Marathi sex story

मोठे नितंब संभोगले Marathi sex story
  घरची थोडीफार जमीन होती पोटा पाण्याची तशी काळजी नव्हती. एक वर्षाचा मुला हि होता. भैरू पाटलाकडे आमची जमीन करायला होती. भैरू पाटील प्रामाणिक होता. भैरू पाटील हिशोबाच्या निमित्ताने कधी कधी घराला यायचा. पस्तीस छत्तीस वय असेल त्याचे. त्याची देह यष्टी भक्कम होती चेहरा रुबाबदार होता. घरात आला कि ऐटीत बसायचा पण मी त्याची नजर ओळखली होती आम्हा बायकांना पुरुषांची नजर लगेच समजते. भैरू पाटलाची नजर माझ्या मोठे नितंब वर सारखी वळत होती. नवर्याबरोबर गप्पा मारता मारता तो माझ्याकडे पाहत होता. पण मला त्याचा राग कधीच आला नाही. कारण माझे रूप होतेच तसे. मी शाळेत असताना तर मुलेच काय पण सर सुद्धा माझ्या मागे लागायचे.

मला एक दिवस कामा निम्मित शेतात जावे लागले. आणि शेतात गेल्यावर मला एकटीला पाहून भैरू खूपच खुश झाला. भैरू म्हणाला चला तुम्हाला मला दाखवून आणतो. असे म्हणत सगळा मला त्याने फिरवून दाखविला आणि शेतातल्या घरात नेले. तिथे त्याने अचानक मिठी मारली मी नकार देऊ लागले तसे तो म्हणाला अशा वाहिनी माझा जीव आहे तुमच्यावर मी आज तसा सोडणार नाही तुम्हाला काळजी करू नका असे म्हणत त्याने माझे स्तन दाबायला सुरुवात केली. मी करायचा तेव्हडा प्रतिकार केला पण पाटील ऐकायला तयार नाही. त्याने दार बंद केले तसे मी म्हंटले हे बघ पाटील मी त्यातली बी नाही आहे उगाच माझ्या मागे लागू नकोस. अशा वाहिनी एकदा या भैरू पाटलाची चव तरी चाखून बघा आवडले तर ठीक नाहीतर परत आयुष्यात मी तुमचा नाद करत नाही. असे म्हणत त्याने आपल्या अंगावरची कपडे काढायला सुरुवात केली. माझे मोठे नितंब पहातच राहिला.

मी खुळ्यासारखी बघतच राहिले अंगात उरलेली चड्डी पण काढून टाकली आणि पाटील पूर्ण नागडा झाला. त्याच्या लवड्या कडे माझे लक्ष गेले. त्याचा लवडा खूपच मोठा होता. आता माझ्या लवड्याची चव बघा असे म्हणून त्याने मला जवळ घेतले माझा हात धरून आपल्या लवड्या वर ठेवला. माझ्यातल्या वासना लगेच जाग्या झाल्या. त्याच्या मोठ्या लवड्या ला स्पर्श होताच मी भुलून गेले. त्याने माझ्या अंगावरची कपडे काढायला सुरुवात केली. माझ्या गोर्यापान अंगाला दाबत तो माझी पट पट चुंबने घेऊ लागला. माझी स्तने त्याने चांगलीच दाबून काढलीत. मग मला उलटी फिरवून उभी केईल आणि तो मागून चिकटून उभा राहिला व माझे मोठे नितंब दाबू लागला. हात पुढे करून माझी स्तन हातात धरून म्हणाला वाहिनी फार दिवस झाले मी याची वाट पाहत होतो आज मला संधी मिळाली. असे म्हणत आपला लवडा माझ्या मोठे नितंब वरून फिरवू लागला.

त्याने मला खाली उताणी झोपवली आणि माझ्या मांड्या फाकवून तो माझी योनी न्याहाळू लागला. त्याची बोटे माझ्या योनीत आत बाहेर करू लागल व माझ्या तोंडाची चुंबने घेत खाली सरकत त्याने सरळ माझ्या योनीत तोंड खुपसले आणि योनी चाटायला सुरुवात केली. आज पर्यंत माझी योनी चाटली नव्हती त्यामुळे ते मला खूपच मस्त वाटू लागले वेगळाच अनुभव आला आणि खूपच आवडला. मी माझ्या मांड्या आणखीनच फाकवल्या आणि त्याने पाच मिनिटे माझी पुची चोकून काढली. मी म्हसी सारखी वाकले आणि भैरू माझे मोठे नितंब धरत मागे आला. नितम्बाची थोडी चुंबने घेत त्यावरून हात फिरवला. आणि वितभर लाम्बडा लवडा माझ्या पुचित सारला. माझे मोठे नितंब पाहून त्याचा वेग वाढला. योनीला पाणी सुटल्याने तो सटकन आत शिरला. त्याने जोराने दणके द्यायला सुरुवात केली. मला खूपच मस्त वाटत होते. त्याचा सगळा लवडा माझ्या योनीत सरत होता. मी हि मागे पुढे करत तो खोलवर घालून घेऊ लागले. व विर्याचा फवारा त्याने माझ्या पुचित सोडला.

Leave a Reply