Sunday, May 28Desi Khani
Shadow

முலைகளுக்கேற்ற மாதிரி திரண்டு தொடைகள்


வழக்கத்தை விடஅதிகமாய் என்னைஅறியாம`ல் அலங்காரம் செய்துகொண்டேன். அங்குபோனபோதுஅவன்¡ர்ட்ஸ் மட்டும் டீஷர்ட்அணிந்துகேசுவலாக இருந்தான்.அந்தடீஷர்ட்டைட்டாக இருந்துஅவனது உறுதியான உடம்பின் பகுதிகஎடுத்துக்காட்டியது. ¡ர்ட்ஸ் சிறியதாக இருந்துஅவனது உறுதியான முடிபடர்ந்த தொடைககவர்ச்சியாககாட்டியது. எனக்குஉள்* உஷ்ணமாக ஆரம்பித்தது. பாடத்தை கஷ்டப்பட்டு ஆரம்பித்தேன். சிறிதுநேரத்தி`ல் அவன்ஒரேபுழுக்கமாய் இருக்குஇ`ல்லையா மிஸ்என்றுசொ`ல்லி தன்டீஷர்ட்டின் மே`ல்இருபட்டன்கக்கழற்றினான்.

அவன்மார்பி`ல் லேசாகப் படர்ந்திருந்த முடிகள் கவர்ச்சியாய் இருந்தது. நான்பாடம் நடத்தும் போதுஅந்தஆணழகனைஎன்னையும் அறியாம`ல் ரசிக்கஆரம்பித்தேன். அவனைசீண்டிப்பார்க்க என்னையும் அறியாம`ல் ஆசைஎழுந்தது. அவன்கவனிக்காத போதுஎன்ஜாக்கெட்டின் மே`ல்பட்டனைமட்டும் கழற்றிவிட்டேன். அவன்புத்தகத்தி`ல் இருந்துகண்கஎடுத்து என்மீதுபரவவிட்டபோதுஅவன்கண்கள் விரிந்தன.
tamil tution teacher sex story . no 1 tamil sex story website .. new tamil kamakathaigal . tamil kama ula blog writter . tamil kama kathaigal  kamaula.blogspot.in . devadiyal.blogspot.in 
tamil best kamakathaigal site ..
விஜய்: —- இருபெரிய பிறை நிலாக்கள் அந்தமெ`ல்லிய புடவைத் தலைப்பையும் மீறிமின்னின. என்கண்கள்அங்கிருந்து அகலமறுத்தன. என்பார்வையை ரதிடீச்சர் கண்டுகொண்டமாதிரிதெரியவி `ல்லை. சிறிதுநேரம்கழித்து டீச்சர் கர்ச்சீப்பை தவறவிட்டுக் குனிய, நானும்எடுத்துத் தரக்குனிந்தேன். டீச்சரின் புடவைத் தலைப்பு சரிந்து சதி,மன்னிக்கவும் தயவு, செய்ததா`ல் இரண்டுஉருண்டு திரண்டசிவந்த பா`ல்கனிகª¢ன்பெரும்பகுதியின் தரிசனம் மிகஅருகி`ல் எனக்குக் கிடைத்தது. என்னையும் அறியாம`ல்பியூட்டிபு`ல் என்றுமுணுமுணுத்தேன். டீச்சர் நிமிரசற்றுஅதிகநேரம்எடுத்துக் கொண்டுநிமிர்ந்த போதுஅவள் என்¡ர்ட்சி`ல் தெரிந்த பெரிய கூடாரத்தைப் பார்த்து விட்டமாதிரிதெரிந்தது.
tamil tution teacher sex story . no 1 tamil sex story website .. new tamil kamakathaigal . tamil kama ula blog writter . tamil kama kathaigal  kamaula.blogspot.in . devadiyal.blogspot.in 
tamil best kamakathaigal site ..

மறுநாள்பிரா, ஜட்டிஇரண்டுக்கும்விடை கொடுத்து விட்டுஒருமெலிசான லோகட்ஜாக்கெட் போட்டுக் கொண்டுசேலைஉடுத்திக் கொண்டுஅவன்வீட்டுக்குக்கிªம்பினேன்டியூஷன் டீச்சர்-2 ————-
tamil tution teacher sex story . no 1 tamil sex story website .. new tamil kamakathaigal . tamil kama ula blog writter . tamil kama kathaigal  kamaula.blogspot.in . devadiyal.blogspot.in 
tamil best kamakathaigal site .. 
விஜய்: —– எனக்கு இதுவரை எந்தசெக்ஸ்அனுபவமும்கிடையாது. டீச்சர் எதுவரைஒத்துழைப்பாள் என்றும் தெரியவி`ல்லை. எனவேகுழப்பமாக இருந்தது. வீட்டி`ல்நான் மட்டும் தனியாகஅவளுடன் இருக்கப் போகிறேன்என்பதேகிளுகிளுப்பாக இருந்தது. டீச்சர் வரும்முன்நன்றாய் குª¢த்து விட்டு ந`ல்லசெண்டைப் போட்டுக் கொண்டுவெறும்லுங்கியைக் கட்டிக் கொண்டுஉட்கார்ந்திருந்தேன். மேலேஒருதுண்டுமட்டும் போட்டிருந்தேன். என்ஜட்டியை வசதிக்காக அணியவி`ல்லை.லுங்கியை அவிழ்த்தா`ல் அம்மணம் தான். நானாகஅவிழ்க்கப் போவதி`ல்லை.

ரதி: — இதைவிடஒருபெண்எப்படிதன் ஆசையைவௌ¢ப்படுத்த முடியும் என்று மனதிற்குள் நான்குமுறினேன். இவ்வªவு அழகாக இருந்தாலும்தலையி`ல் ஒன்றும் இ`ல்லை. படிப்பு தான்வரவி`ல்லை என்றா`ல் இதிலுமா?
அதைஅப்படியே பிடித்து முத்தமிட மனம்துடித்தது. அந்தஜாக்கெட்டைஎடுத்துடுங்க மிஸ்அதுகாய்கிற வரநான்என்டீசர்ட்எதாவதுதருகிறேன் என்றான். நான்வெட்கத்துடன்தலையசைத்து என்ஜாக்கெட் பட்டன்ககழற்றமுயன்றேன். என்மார்புகள் விரகத்தா`ல் ஏகமாய்புடைத்திருந்ததா`ல் அந்தபட்டன்கக்கழற்றுவது அவ்வªவு ஈசியாக இ`ல்லை. நான்¦ஹ`ல்ப்செய்யட்டாமிஸ் என்றுஆர்வத்துடன் கேட்டான். வெட்கமி`ல்லாம`ல் தலையசைத்தேன்.
நேரடியாவே டேஸ்ட்பாருங்க என்றுமுட்டி போட்டு90 டிகிரியி`ல் நின்றசுன்னியை ஊம்பக்கொடுத்தான். நான்அந்தமுரட்டு கடப்பாரைக்குமுதலி`ல் முத்தம் கொடுத்தேன். நாக்கா`ல் முழுவதும் நக்கிவிட்டுபெரும்பசியுடன் ஊம்பினான். அந்தமன்மதக்கோ`ல் என்தொண்டைவரைவந்தாலும் பெரும்பகுதிவௌ¢யேவே இருந்தது. என்வருத்தத்தை புரிந்துகொண்டது போலஅவன்சிரித்துக் கொண்டேசொன்னான். கவலைப்படாதீங்க மிஸ். இறக்கவேண்டியஇடத்தி`ல் முழுசுமாய் இறக்கிடறேன் என்மன்மதச் சுரங்கம் அந்தவார்த்தைகக்கேட்டவுடன் ஏங்கஆரம்பித்தது. அவன்புரிந்து கொண்டுமீதம்இருந்தபுடவையை கழற்றிஎன்னைநிர்வாணமாக்கினான்.

விஜய்:—– முலைகளுக்கேற்ற மாதிரிதிரண்டு தொடைகள் ரம்பாªவி`ல் இருந்தன. நான்இஞ்ச்இஞ்ச்ஆகமுத்தமிட்டு அவªது மன்மத மேட்டுக்கு வந்தேன். முதலிலேயே ஈரமாய்இருந்தஅந்தமுக்கியப் பகுதிஎன்நாக்கின் நக்கலா`ல் ஆனந்தமடைந்தது அவªது முனக`ல்கª¡`ல்தெரிந்தது. பின்புசுவைதேன். கடித்தேன். இன¢தாங்க முடியாது என்றுஎன்தண்டுபுகார்செய்தது. அதைப்புரிந்து கொண்டுநன்றாகஅவள்தொடைகவிரித்து அழைப்பு விடுத்தாள். ரதி: — எனக்கு முத`ல்முதலி`ல் ட்ரி`ல் போடப்போகும்அந்தராட்சஸகடப்பாரையைப் பார்க்கும் போதுஆசையும், பயமும்சேர்ந்து மனதி`ல் எழுந்தன.

Don t worry! I ll be carefulஎன்று தைரியம்சொன்னான். லேசாககொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எடுத்து இறக்கஆரம்பித்தான். நான்ஆனந்தத்தின் எ`ல்லைக்கே போய்க்கொண்டிருந்தேன். அவனதுகைகள்என்முலைகப் பிசைய அவன்சுன்னி என்மன்மதசுரங்கத்தை முரட்டுத் தனமாய்தாக்கஆரம்பித்தது. அந்தஆனந்தத் தாக்குத`ல் என்னைசொர்க்கத்துக்கே அழைத்துச் சென்றது. கடைசியி`ல் என்ஆழத்தையே தாக்கிசாறைஎக்கச்சக்கமாய் அவன்இறக்கி அவன்ஓய்ந்தான். பின்புகட்டிஅணைத்து சிறிதுஒய்வெடுத்துக் கொண்டுமறுபடிஆரம்பித்தோம்
tamil tution teachers sex story . no 1 tamil sex storys website  tamil kamakathaigal . tamil kama ula blog writter . tamil kama kathaigal 

Leave a Reply